Náhradní rodiny z Ústeckého kraje organizují vzdělávání pro pěstouny ve spolupráci s místními odborníky. Edukace se týká témat jako je: měnící se péče o dítě v různých fázích vývoje rodiny v souvislosti s měnícími se potřebami v průběhu vývoje dítěte, problém nenaplněného očekávání, prevence konfliktů a nedorozumění, problematika partnerských vztahů, vliv individuálních zvyklostí v rodině na vývoj vztahů s dítětem v pěstounské péči, krize rodiny a rodičovství, řešení problémových situací a krizí způsobených rizikovým chováním dětí, vztahy a komunikace s biologickými rodiči, řešení krizových situací v rodině, příprava na návrat do původní rodiny, osamostatňování dítěte, možnosti využívání odborné pomoci a služeb nebo využívání podpory v komunitě.

Powered by Froala Editor