Členem klubu Náhradních rodin Ústeckého kraje se může stát každá fyzická osoba, která je náhradním rodičem (pěstounem, osvojitelem) nebo zájemcem o náhradní rodinnou péči či vyrůstala v náhradní rodině a má zájem prosazovat myšlenky organizace a podá si přihlášku. Mezi činnosti klubů patří setkávání náhradních rodin, tedy společné trávení volného času jako jsou sportovně-relaxační aktivity (hyporelaxace na koních, bowling, atd.) nebo volnočasové aktivity (táborák, výtvarné odpoledne, dětský den, atd.). Další činností je vzájemné občanské poradenství mezi náhradními rodiči. V rámci setkávání si náhradní rodiny v klubech vzájemně radí ohledně výchovy a péče o děti. Mohou si popovídat se zkušenějšími pěstouny nebo naopak pomoci těm, co teprve začínají.

Powered by Froala Editor