Poradna Louny, Poradna Ústí, Poradna Poděbrady a Poradna Žatec. To je celkem pět míst, kde v Ústeckém kraji fungují poradny pro náhradní rodinnou péči. V každé z nich se klienti setkávají s odborníky na svém místě. Posláním Náhradních rodin Ústeckého kraje je poskytovat informace, podporu a pomoc náhradním rodičům, jejich přijatým i vlastním dětem a zájemcům o náhradní rodinnou péči v oblasti sociální, psychologické, výchovné a vzdělávací, právní a volnočasové.

Powered by Froala Editor